lêgerîn

Lupe
Search - Photo: © Matthias Enter - fotolia.com

Lupe


Notes on Search:

  • Piştî lêgerîna dr bikaranîna navîgasyon tênê pirên di key binivîse
  • Bi kar tînin a mînakên bikaranînê jî pir peyvên lêgerîn, lêgerîna ji bo AN-rêgeza ji bo derketina holê ya ku peyvên.
  • Çekiribe û zincîreke peyvên ji aliyê nîşaneya zêdek (+), ew ji bo rûpelên ku ji bikaranîn û mercên girêdayî dinêre.
  • An Û search (match exact) bên îdamkirin, eger mînakên bikaranînê jî lêgerînê di quotes pêvekirî.
  • Scans be her hemû aliyan, projeyên alîkariya, articles blog û salnameya.
  • Organîzator û cîhan ji bo nîşandanê ji diary, her têkildarî bûyerên / dîroka piştî vekirina xwe bi tikandina li ser title xuya bibe.