tiştekî dîtin.Di

Ev xuya dike ku em dikarin bibînin, ne tiştên ku hûn lê digerin. Dibe ku lêgerîna dikarin alîkarî bikin.