آموزش زبان

Deutschkurs
آلمان البته - عکس: © PhotographyByMK - Fotolia.com

زبان آلمانی کلیدی برای مشارکت است.

از اهمیت ویژه ای برای پناهندگان سریع ترین اکتساب زبان ممکن است در نتیجه. به طور منظم کلاس های زبان آلمانی پرداخت به افرادی که درخواست پناهندگی مثبت تصمیم گرفته شده است.

از آنجا که این مدتی طول می کشد، معلمان زبان داوطلب نگران از قبل برای قرار دادن دانش پایه اول.

نگران نباشید: هیچ کس نیاز به تعلیم و تربیت مورد مطالعه را در این کار است.